Mindre lira (Manx Shearwater)

Mindre lira är en realativt liten lira. Denär 30-38 cm lång och har ett vingspann på 76-89 cm. Den har lirornas typiska ”bågande” flykt.
Fågeln ser ut som ett flygande kors, med vingarna utsträckta från kroppen, coh den byter färg från svart till vitt när den svarta ovansidan och den vita undersidan omväxlande blir synliga när den färdas lågt över havet.
Mindre lira observeras oftast under hösten på Västkusten i samband med kraftiga västliga vindar.

Mindre lira (Manx Shearwater), Glommens sten, Halland

Mindre lira (Manx Shearwater), Glommens sten, Halland
Glommen sten, Halland, 04/10/2009

Fågelarter i grupp Lommar-Storkar

Smålom | Storlom | Vitnäbbad islom | Svartnäbbad islom| Skäggdopping | Smådopping | Gråhakedopping | Svarthakedopping | Svarthalsad dopping | Stormfågel | Mindre lira | Klykstjärtad stromsvala | Havssula | Dvärgskarv | Storskrav | Toppskarv | Dvärgrördrom | Rördrom | Kohäger | Rallhäger | Natthäger | Silkeshäger | Ägretthäger | Gråhäger | Purpurhäger | Västlig revhäger | Svart stork | Vit stork | Bronsibis | Skedstork | Flamingo