Klykstjärtad stormsvala (Leach’s storm petrel)

Klykstjärtad stormsvala förekommer både i Stilla havet och Atlanten.
Den är 18–21 centimeter lång och har ett vingspann på 45–48 centimeter. Klykstjärtad stormsvala skiljer sig från stormsvalan genom sin större storlek, kluvna stjärt, snarare gråaktigt ansikte istället för svart och den vita gumpen. Den flyger fladdrande men med djupa vingslag, och trippar på vattenytan när den plockar upp plankton från havet.

Klykstjärtad stormsvala (Leach's storm petrel), Glommens Sten, Halland
Glommens Sten, Halland 14/11/2015

Fågelarter i grupp Lommar-Storkar

Smålom | Storlom | Vitnäbbad islom | Svartnäbbad islom| Skäggdopping | Smådopping | Gråhakedopping | Svarthakedopping | Svarthalsad dopping | Stormfågel | Mindre lira | Klykstjärtad stromsvala | Havssula | Dvärgskarv | Storskrav | Toppskarv | Dvärgrördrom | Rördrom | Kohäger | Rallhäger | Natthäger | Silkeshäger | Ägretthäger | Gråhäger | Purpurhäger | Västlig revhäger | Svart stork | Vit stork | Bronsibis | Skedstork | Flamingo