Hedpiplärka (Buff-bellied Pipit)

Hedpiplärka (Buff-bellied Pipit), Årnäsuddens naturreservat, Halland
Hedpiplärka (Buff-bellied Pipit), Årnäsuddens naturreservat, Halland

Hedpiplärka (Buff-bellied Pipit), Årnäsuddens naturreservat, Halland
Årnäsuddens naturreservat, norr Varberg, Halland 03/12/2008