Ringand (Ring-necked Duck)

Ringand (Ring-necked Duck), Säveåns mynning, Göteborg
Ringand (Ring-necked Duck), Säveåns mynning, Göteborg

Ringand (Ring-necked Duck), Säveåns mynning, Göteborg
Säveåns mynning, Göteborg, 02/01/2010
Fotograferad på relativt långt håll.