Ringand (Ring-necked Duck)

Ringand, hane, liknar viggen med sitt glansigt lila huvud samt svart på bröst, rygg och ”akter”. Ringand är liten och har en kort kropp med stort, karakteristiskt huvud: hög och brant panna, med krönet på hjässan långt bak och antydan till tofs. Näbben är karakteristiskt trefärgad: grå med ett vitt band och svart spets. Flankerna är dock grå, ej vita, med lite vitt i överkant och bredare vitt i framkant. I flykten syns grått vingband, ej vitt som på liknande viggen. Ringand är en liten nordamerikansk dykand som sällsynt påträffas i Europa.

Ringand (Ring-necked Duck), Säveåns mynning, Göteborg
Ringand (Ring-necked Duck), Säveåns mynning, Göteborg

Ringand (Ring-necked Duck), Säveåns mynning, Göteborg
Säveåns mynning, Göteborg, 02/01/2010
Fotograferad på relativt långt håll.

Fågelarter i grupp Änder

Bläsand | Snatterand | Kricka | Amerikansk kricka | Gräsand | Marmorand | Stjärtand | Blåvingad årta | Årta | Skedand | Svartand | Brudand | Mandarinand | Rödhuvad dykand | Bergand | Brunand | Ringand | Vigg | Ejder | Praktejder | Alförrädare| Alfågel | Sjöorre | Svärta | Knipa | Buffelhuvud | Kamskrake | Salskrake | Småskrake | Storskrake