Vitnäbbad islom (Yellow-billed Diver)

Vitnäbbad islom är den största lommen och är 77–90 centimeter lång med ett vingspann på 135–150 centimeter och är något större än svartnäbbad islom.
Adulta fåglar har svart huvud, vit undersida och svart- och vitrutig rygg. Fjäderdräkten utanför häckningssäsongen är mer oansenlig, med vitt på hakan och halsen. Det som mest särskiljer den från svartnäbbad islom är den ljust gula näbben som hålls snett uppåtriktad.
I Sverige är den en regelbunden gäst, oftast sedd utmed de svenska kusterna under vår- och höststräcket.

Vitnäbbad islom (Yellow-billed Diver), Bibybron, Hedfjärden, Eskilstuna
Vitnäbbad islom (Yellow-billed Diver), Bibybron, Hedfjärden, Eskilstuna
Vitnäbbad islom (Yellow-billed Diver), Bibybron, Hedfjärden, Eskilstuna

Vitnäbbad islom (Yellow-billed Diver), Bibybron, Hedfjärden, Eskilstuna
Bibybron, Hedfjärden, Eskilstuna 28/06/2013

Vitnäbbad islom (Yellow-billed Diver), Vallda Sandö, Halland

Vitnäbbad islom (Yellow-billed Diver), Vallda Sandö, Halland
Vallda Sandö, Halland 20/01/2013

Fågelarter i grupp Lommar-Storkar

Smålom | Storlom | Vitnäbbad islom | Svartnäbbad islom| Skäggdopping | Smådopping | Gråhakedopping | Svarthakedopping | Svarthalsad dopping | Stormfågel | Mindre lira | Klykstjärtad stromsvala | Havssula | Dvärgskarv | Storskrav | Toppskarv | Dvärgrördrom | Rördrom | Kohäger | Rallhäger | Natthäger | Silkeshäger | Ägretthäger | Gråhäger | Purpurhäger | Västlig revhäger | Svart stork | Vit stork | Bronsibis | Skedstork | Flamingo