Stensvala (American Cliff Swallow)

Stensvala är en nordamerikansk svala. Stensvalan mäter cirka 13 cm och är i storlek som vår hussvala. Den adulta fågeln har iriserande blå rygg och hjässa, bruna vingar och stjärt och sandfärgad övergump. Nacken och pannan är vit, tillika undersidan förutom det röda ansiktet. Stjärten har rak bakkant. En juvenil stensvala är övervägande brun på ovansidan och vit undertill, förutom den sandfärgade övergumpen och mörka ansikte.

Stensvala (American Cliff Swallow), Bläsinge hamn, Öland
Stensvala (American Cliff Swallow), Bläsinge hamn, Öland

Stensvala (American Cliff Swallow), Bläsinge hamn, Öland
Bläsinge hamn, Öland, 17/11/2012

Fågelarter i grupp Lärkor-Järnsparvar
Fågelarter i grupp Lärkor-Järnsparvar

Berglärka | Korttålärka | Lagerlärka | Sånglärka | Tofslärka | Trädlärka | Backsvala | Hussvala | Ladusvala | Rostgumpsvala | Stensvala |Citronärla | Engelsk sädesärla | Forsärla | Fältpiplärka | Gulärla | Hedpiplärka | Masksädesärla | Mongolpiplärka | Skärpiplärka | Större piplärka | Svarthuvad gulärla | Sädesärla | Trädpiplärka | Ängspiplärka | Östlig gulärla | Gärdsmyg | Sidensvans | Strömstare | Järnsparv | Sibirisk järnsparv | Svartstrupig järnsparv