Svartand (American black duck)

Svartand är en amerikansk simand och nära släkt med gräsanden. Den är lik en honfärgad gräsand men är tydligt mörkare. Den adulta hanen har gul näbb, mörk kropp, ljusare nacke och huvud, orangefärgade ben och mörka ögon. Den adulta honan har ett liknande utseende men är överlag ljusare och har en gröngrå näbb. Båda könen har en blålila vingspegel utan gräsandens vita kanter.

Svartand (American Black Duck), Dagshög, Torekov, Skåne
Svartand (American Black Duck), Dagshög, Torekov, Skåne
Svartand (American Black Duck), Dagshög, Torekov, Skåne

Svartand (American Black Duck), Dagshög, Torekov, Skåne
Dagshög, Torekov, Skåne 15/11/2014

Fågelarter i grupp Änder

Bläsand | Snatterand | Kricka | Amerikansk kricka | Gräsand | Marmorand | Stjärtand | Blåvingad årta | Årta | Skedand | Svartand | Brudand | Mandarinand | Rödhuvad dykand | Bergand | Brunand | Ringand | Vigg | Ejder | Praktejder | Alförrädare| Alfågel | Sjöorre | Svärta | Knipa | Buffelhuvud | Kamskrake | Salskrake | Småskrake | Storskrake