Större turturduva (Orient Turtle Dove)

Större turturduva är en liten duva som mäter 30-35 cm med ett vingspann på 54-62 cm och påminner om den europeiska turturduvan, men är något större än denna. Likt turturduvan har den ett svart och vitstreckat parti på halssidan men bröstet är mindre rosafärgat och dess vingpennor mer bruna med mörkt centra till skillnad från turturduvans orangebruna. Den har en spetsig stjärt precis som turturduvan. Dess flykt är mer avslappnad och direkt till skillnad från turturduvans. Större turturduvan är betydligt mer sällsynt än den ”vanliga” turturduvan.

Större turturduva (Orient Turtle Dove), Kålltorp, Göteborg

Större turturduva (Orient Turtle Dove), Kålltorp, Göteborg
Kålltorp, Göteborg 17/02/2013
Större turturduva (Orient Turtle Dove), Kålltorp, Göteborg
Kålltorp, Göteborg 09/02/2013
Större turturduva (Orient Turtle Dove), Kålltorp, Göteborg
Kålltorp, Göteborg 07/02/2013

Fågelarter i grupp Duvor-Hackspettar

Ringduva | Turturduva | Turkduva | Skogsduva |Större turturduva | Spetsstjärtad duva | Gök | Berguv | Hornuggla | Hökuggla | Jorduggla | Lappuggla | Minervauggla | Sparvuggla | Slaguggla | Tornuggla | Nattskärra | Alpseglare | Tornseglare | Blek tornseglare | Biätare Blåkråka | Härfågel | Kungsfiskare | Gråspett | Gröngöling | Mindre hackspett | Spillkråka | Större hackspett | Tretåig hackspett | Göktyta