Större turturduva (Orient Turtle Dove)

Större turturduva (Orient Turtle Dove), Kålltorp, Göteborg

Större turturduva (Orient Turtle Dove), Kålltorp, Göteborg
Kålltorp, Göteborg 17/02/2013
Större turturduva (Orient Turtle Dove), Kålltorp, Göteborg
Kålltorp, Göteborg 09/02/2013
Större turturduva (Orient Turtle Dove), Kålltorp, Göteborg
Kålltorp, Göteborg 07/02/2013

Fågelarter i grupp Duvor-Hackspettar

Ringduva | Turturduva | Turkduva | Större turturduva | Spetsstjärtad duva | Gök | Berguv | Hornuggla | Hökuggla | Jorduggla | Lappuggla | Minervauggla | Sparvuggla | Slaguggla | Nattskärra | Alpseglare | Tornseglare | Blek tornseglare | Biätare Blåkråka | Härfågel | Kungsfiskare | Gråspett | Gröngöling | Mindre hackspett | Spillkråka | Större hackspett | Tretåig hackspett | Göktyta