Träsksångare (Lanceolated Warbler)

Träsksångare är en sångare som påminner mycket om sin nära släkting gräshoppsångare men har kortare stjärt samt verkare mindre och mer kompakt.

Träsksångare mäter c:a 12 cm och har en mattbrun ovansida med gråaktig ton. Den adulta fågeln har ljus undersida och är kraftigt mönsterstreckad både på över- och undersidan, och även på undersidan av stjärten. Generellt kan man säga att träsksångaren i jämförelse med gräshoppsångaren är mer kontrastrik då de mörka fläckarna är mer distinkt avgränsade. Även de nästan svarta tertialerna har en tydligare avgränsad, och jämnbred ljus bräm i förhållande till gräshoppsångarens något diffusare avgränsning.

Träsksångarens montona sång påminner som gräshoppsångarens insektliknande läte men kan särskiljas genom sin något högre tonhöjd, snabbare tempo och de kortare stroferna istället för gräshopppsångarens 5-10 minuter långa strofer sjunger träsksångaren sällan strofer som är längre än en minut. Sången framförs främst i skymningen.

Träsksångare (Lanceolated Warbler), Bleckåsen, Jämtland
Träsksångare (Lanceolated Warbler), Bleckåsen, Jämtland

Träsksångare (Lanceolated Warbler), Bleckåsen, Jämtland
Träsksångare (Lanceolated Warbler), Bleckåsen, Jämtland

Träsksångare (Lanceolated Warbler), Bleckåsen, Jämtland
Bleckåsen, Jämtland 28/06/2011

Fågelarter i grupp Sångare-Trastar

Blåhake | Näktergal | Rubinnäktergal | Rödhake | Sydnäktergal | Vitstjärnig blåhake | Rödstjärt | Svart rödstjärt | Blåstjärt | Buskskvätta | Isabellastenskvätta |Medelhavsstenskvätta | Nunnestenskvätta | Stenskvätta | Svarthakad buskskvätta | Vitgumpad buskskvätta | Ökenstenskvätta | Björktrast | Blåtrast | Dubbeltrast | Koltrast | Ringtrast | Rödvingetrast | Svarthalsad trast | Taltrast | Baltimoretrupial | Bergstaigasångare | Bergsångare | Brandkronad kungsfågel | Brunsångare | Busksångare | Cettisångare | Flodsångare | Gransångare | Grässångare | Gräshoppsångare | Grönsångare | Härmsångare | Höksångare | Iberisk gransångare | Kaveldunsångare | Kungsfågel | Kungsfågelsångare | Kärrsångare | Lundsångare | Lövsångare | Polyglottsångare | Rödstrupig sångare | Rörsångare | Sammetshätta | Sibirisk gransångare | Svarthätta | Sävsångare | Tajgasångare | Trastsångare | Trädgårdssångare | Träsksångare | Törnsångare | Vattensångare | Ärtsångare