Kohäger (Cattle Egret)

Kohäger är en iögonfallande liten vit häger med gul näbb. I häckningsdräkt är den ljust rödbrun eller orange på bröstet, hjässan och ryggen få en rödrosa ben- och näbbfärg, speciellt vid näbbroten. Kohägern har vanan att uppträda på torrare mark än övriga hägerarter och helst på gräsvallar och beteshagar, där den går och springer ivrigt, följer ofta boskap och plogar på jakt efter insekter, kräldjur och andra mindre djur. Den häckar i västra delen av medelhavsområdet.

Kohäger (Bubulcus ibis) Cattle Egret, S'Albufera Natural Park, Mallorca

Kohäger (Bubulcus ibis) Cattle Egret, S'Albufera Natural Park, Mallorca

Kohäger (Bubulcus ibis) Cattle Egret, S'Albufera Natural Park, Mallorca

Kohäger (Bubulcus ibis) Cattle Egret, S'Albufera Natural Park, Mallorca

Kohäger (Bubulcus ibis) Cattle Egret, S'Albufera Natural Park, Mallorca
S’Albufera Natural Park, Mallorca 19/07/2017

Kohäger (Bubulcus ibis) Cattle Egret, S'Albufera Natural Park, Mallorca

Kohäger (Bubulcus ibis) Cattle Egret, S'Albufera Natural Park, Mallorca
S’Albufera Natural Park, Mallorca 20/05/2015

Kohäger (Bubulcus ibis) Cattle Egret, S'Albufera Natural Park, Mallorca

Kohäger (Bubulcus ibis) Cattle Egret, S'Albufera Natural Park, Mallorca
S’Albufera Natural Park, Mallorca 16/05/2015
Kohäger (Bubulcus ibis) Cattle Egret, Väster Pollenca, Mallorca
Väster Pollenca, Mallorca 10/07/2014

Kohäger (Bubulcus ibis) Cattle Egret, S'Albufera Natural Park, Mallorca

Kohäger (Bubulcus ibis) Cattle Egret, S'Albufera Natural Park, Mallorca

Kohäger (Bubulcus ibis) Cattle Egret, S'Albufera Natural Park, Mallorca
S’Albufera Natural Park, Mallorca 07/07/2014
Kohäger (Bubulcus ibis) Cattle Egret, Sätuna by, Hornborgasjön
Sätuna by, Hornborgasjön, Västergötland 08/11/2008
Kohäger (Bubulcus ibis) Cattle Egret, Albäcksskogen, Trelleborg
Albäcksskogen, Trelleborg, Skåne 08/05/2008
Kohäger (Bubulcus ibis) Cattle Egret, Cavallino, Italien
Cavallino, Italien 25/06/2007

Fågelarter i grupp Lommar-Storkar

Smålom | Storlom | Vitnäbbad islom | Svartnäbbad islom| Skäggdopping | Smådopping | Gråhakedopping | Svarthakedopping | Svarthalsad dopping | Stormfågel | Mindre lira | Klykstjärtad stromsvala | Havssula | Dvärgskarv | Storskrav | Toppskarv | Dvärgrördrom | Rördrom | Kohäger | Rallhäger | Natthäger | Silkeshäger | Ägretthäger | Gråhäger | Purpurhäger | Västlig revhäger | Svart stork | Vit stork | Bronsibis | Skedstork | Flamingo