Rosenmås (Ross´s Gull)

Rosenmås är en liten mås som häckar i Arktis. Rosenmåsen liknar dvärgmåsen i storlek och fjäderdräkt, men är lite större och har lite längre vingar. Under sommaren är adulta fåglar grå på ovansidan och vita på buken, de är rosa på bröstet och har en svartaktig halsring. Vintertid är en rosenmås vitare på bröstet och den svarta halsringen saknas så när som på en svart fläck bakom ögat.

Rosenmås (Ross´s Gull), Björnhuvudet, Öckerö
Rosenmås (Ross´s Gull), Björnhuvudet, Öckerö
Rosenmås (Ross´s Gull), Björnhuvudet, Öckerö
Rosenmås (Ross´s Gull), Björnhuvudet, Öckerö

Rosenmås (Ross´s Gull), Björnhuvudet, Öckerö
Björnhuvudet, Öckerö, 30/12/2011

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Kaspisk trut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Silltrut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Silvertärna| Skräntärna | Skäggtärna | Småtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule