Korttålärka (Greater Short-toed Lark)

Korttålärka är en liten blek lärka, 14-16 cm, och mindre än sånglärkan. Den är mörkstrimmigt gråbrun på ovansidan och vit undertill och har kraftig, spetsig näbb. Den har blek panna, mörka fläckar på var sida om halsen och mörk stjärt. Könen är lika.
Korttålärka är vanligt förekommande i jordbruksområden och torra marker från Medelhavsområdet och vidare österut till Mongoliet och Kina.

Korttålärka (Greater Short-toed Lark), S'Albufera Natural Park, Mallorca
S’Albufera Natural Park, Mallorca 18/05/2015
Korttålärka (Greater Short-toed Lark), Korshamn, Morups Tånge, Halland
Korshamn, Morups Tånge, Halland 05/08/2012
Korttålärka (Greater Short-toed Lark), Korshamn, Morups Tånge, Halland
Korshamn, Morups Tånge, Halland 04/08/2012
Korttålärka (Greater Short-toed Lark), Kalloni Saltpans, Lesbos, Grekland
Kalloni Saltpans, Lesbos, Grekland 10/06/2008

Fågelarter i grupp Lärkor-Järnsparvar

Berglärka | Korttålärka | Lagerlärka | Sånglärka | Tofslärka | Trädlärka | Backsvala | Hussvala | Ladusvala | Rostgumpsvala | Stensvala |Citronärla | Engelsk sädesärla | Forsärla | Fältpiplärka | Gulärla | Hedpiplärka | Masksädesärla | Mongolpiplärka | Skärpiplärka | Större piplärka | Svarthuvad gulärla | Sädesärla | Trädpiplärka | Ängspiplärka | Östlig gulärla | Gärdsmyg | Sidensvans | Strömstare | Järnsparv | Sibirisk järnsparv | Svartstrupig järnsparv