Dammsnäppa (Marsh Sandpiper)

Dammsnäppa heter Tringa stagnatilis på latin. ”Tringa” betyder levande vid stranden och ”stagnatilis” kommer av stagnum, som betyder – kärr. En dammsnäppa är 20–26 centimeter lång och har en vingbredd på 40–60 centimeter. Den liknar en liten slank gluttsnäppa, med trådsmal rak näbb och mycket långa gulaktiga ben. Liksom gluttsnäppan är den gråaktigt brun i häckningsdräkt, ljusare på vintern, och har en vit kil på ryggen som syns när den flyger. Sällsynt i Sverige och observeras med några ex varje år.

Dammsnäppa (Marsh Sandpiper), Tofta Kile, Kungälv
Dammsnäppa (Marsh Sandpiper), Tofta Kile, Kungälv
Dammsnäppa (Marsh Sandpiper), Tofta Kile, Kungälv

Dammsnäppa (Marsh Sandpiper), Tofta Kile, Kungälv
Tofta Kile, Kungälv, 08/05/2011

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot