Sibirisk tundrapipare (Pacific Golden Plover)

Sibirisk tundrapipare är mindre, smalare och i relation mer långbent än vår ljungpipare som även har vita fjädrar, istället för gråbruna, på undersidan av vingen där vingen möter kroppen (armhålan). Den adulta hanen mäter 23–26 centimeter och är i häckningsdräkt fläckad i guld och svart på hjässan, ryggen och vingarna. Ansiktet och nacken är svart med vit kant och den har ett svart bröst och undergump. Benen är svarta. Den är svårbestämd och mycket lik vår egen ljungpipare och amerikansk tundrapipare.

Sibirisk tundrapipare (Pacific Golden Plover), Vallda Sandö, Halland
Sibirisk tundrapipare (Pacific Golden Plover), Vallda Sandö, Halland

Sibirisk tundrapipare (Pacific Golden Plover), Vallda Sandö, Halland
Vallda Sandö, Halland, 25/05/2012

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot