Vitvingad tärna (White-winged Tern)

Vitvingad tärna är till formen och teckningen är den mycket lik svarttärnan men har kortare näbb, längre ben, bredare vingar och rakare bakkant på stjärten. Adulta fåglar i sommardräkt har korta röda ben och kort svart näbb, svart huvud, bröst och buk, mycket mörkt grå rygg, vit över- och undergump och ljusgrå (nästan vit) stjärt. Vingarna är, som namnet antyder, mestadels vita med svart undre vingtäckare.
I vinterdräkt är det mesta av det svarta ersatt av vitt eller ljusgrått och den är ljusare är svarttärnan, har en gråstreckad hjässa och en mörk öronfläck. I juvenil dräkt är den lik svarttärnan men kan skiljas på att den har mörkare rygg och saknar mörk fläck på bröstsidan.

Vitvingad tärna (White-winged Tern), Getteröns naturreservat, Halland
Vitvingad tärna (White-winged Tern), Getteröns naturreservat, Halland
Vitvingad tärna (White-winged Tern), Getteröns naturreservat, Halland
Vitvingad tärna (White-winged Tern), Getteröns naturreservat, Halland

Vitvingad tärna (White-winged Tern), Getteröns naturreservat, Halland
Getteröns naturreservat, Halland 17/05/2014

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Kaspisk trut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Silltrut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Silvertärna| Skräntärna | Skäggtärna | Småtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule