Dubbelbeckasin (Great Snipe)

Dubbelbeckasin påminner om enkelbeckasinen men är något större, betydligt tyngre och har kortare näbb. En dubbelbeckasin har en tvärvattrad buk istället för vit och tydliga vita stjärtkanter. På grund av vita spetsar på arm- och handtäckare bildas dubbla vita vingband och den har vita yttre stjärtpennor som i flykten ger den tydligt vit trekantiga stjärtsidor.
Vid häckningstid samlas hanarna för att spela och försvara sin tuva gentemot andra hanar. Spellätet som hörs i skymningen brukar liknas vid ljudet av studsande pingpongbollar som sedan går över i småfågelliknande kvitter. Lätet kan höras upp till 200 meter.

Dubbelbeckasin (Great Snipe), S'Albufera Natural Park, Mallorca, Spanien
Dubbelbeckasin (Great Snipe), S'Albufera Natural Park, Mallorca, Spanien

Dubbelbeckasin (Great Snipe), S'Albufera Natural Park, Mallorca, Spanien
S’Albufera Natural Park, Mallorca, Spanien 20/05/2015

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot