Fågelarter 2017

Fågelarter från 2017. Här finner ni fågelbilder bland annat på stenknäck, kungsfiskare, rödhuvad dykand, nötkråka,

rördrom, dvärgbeckasin, större skrikörn, höksångare, aftonfalk, smalnäbbad simsnäppa, rallhäger, silkeshäger,

pilgrimsfalk, brun glada, prärielöpare och större gulbena från Sverige. Från Mallorca blev nya fågelarter som jag

fotograferade västlig revhäger och sandtärna.

Större gulbena vid 

Stora Amundö, Göteborg
Större gulbena
Ägretthäger vid Stora 

Amundö, Göteborg
Ägretthäger
Steglits
Steglits
Prutgås
Prutgås
Prärielöpare
Prärielöpare
Brun glada
Brun glada
Pilgrimsfalk
Pilgrimsfalk
Tornfalk
Tornfalk
Sparvhök
Sparvhök
Havssula
Havssula
Silkeshäger
Silkeshäger
Skogssnäppa
Skogssnäppa
Sammetshätta
Sammetshätta
Turkduva
Turkduva
Härfågel
Härfågel
Kohäger
Kohäger
Natthäger
Natthäger
Silkeshäger
Silkeshäger
Purpurhöna
Purpurhöna
Rallhäger
Rallhäger
Sandtärna
Sandtärna
Styltlöpare
Styltlöpare
Västlig 

revhäger
Västlig revhäger
Eleonorafalk
Eleonorafalk
Gåsgam
Gåsgam
Grågam
Grågam
Ägretthäger
Ägretthäger
Hornuggla
Hornuggla
Rallhäger
Rallhäger
Rödspov
Rödspov
Smalnäbbad 

simsnäppa
Smalnäbbad simsnäppa
Ängshök
Ängshök
Aftonfalk
Aftonfalk
Gök
Kungsfågelsångare
Havssula
Gök
Höksångare
Höksångare
Mindre 

flugsnappare
Mindre flugsnappare
Röd glada
Röd glada
Rödstjärt
Rödstjärt
Skräntärna
Skräntärna
Småtärna
Småtärna
Snatterand
Snatterand
Stäpphök
Stäpphök
Större skrikörn
Större skrikörn
Bofink
Bofink
Dvärgbeckasin
Dvärgbeckasin
Gravand
Gravand
Koltrast
Koltrast
Kricka
Kricka
Nilgås
Nilgås
Sädesärla
Sädesärla
Storspov
Storspov
Vigg
Vigg
Bläsgås
Bläsgås
Ejder
Ejder
Fjällvråk
Fjällvråk
Knipa
Knipa
Ormvråk
Ormvråk
Större 

strandpipare
Större strandpipare
Pilfink
Pilfink
Gråsiska
Gråsiska
Grönsiska
Grönsiska
Nötkråka
Nötkråka
Rödhuvad 

dykand
Rödhuvad dykand
Bläsand
Bläsand
Havsörn
Havsörn
Kungsfiskare
Kungsfiskare
Nötkråka
Nötkråka
Rördrom
Rördrom
Stenknäck
Stenknäck
Strömstare
Strömstare