Nilgås (Egyptian Goose)

Nilgås är en afrikansk andfågel som är inplanterad i södra England. Fåglar från förvildade populationer ses till och från i Sverige. Något större än en rostand, och är liksom den ljusbrun med stora vita vingfält. Nilgås har en tyngre byggnad och avsaknad av orange ton på kroppen, på att ha mörk ögontrakt med mörka kanter. I fält ser den långbent ut.

Nilgås (Egyptian Goose) vid Källstorps våtmark utanför Falkenberg, Halland
Nilgås (Egyptian Goose) vid Källstorps våtmark utanför Falkenberg, Halland
Nilgås (Egyptian Goose) vid Källstorps våtmark utanför Falkenberg, Halland

Nilgås (Egyptian Goose) vid Källstorps våtmark utanför Falkenberg, Halland
Källstorps våtmark utanför Falkenberg, Halland 02/04/2022

Nilgås (Egyptian Goose), Välen, Göteborg
Nilgås (Egyptian Goose), Välen, Göteborg

Nilgås (Egyptian Goose), Välen, Göteborg
Välen, Göteborg 15/04/2017

Nilgås (Egyptian Goose), Hörby, Skåne
Nilgås (Egyptian Goose), Hörby, Skåne

Nilgås (Egyptian Goose), Hörby, Skåne
Hörby, Skåne 22/01/2008

Fågelarter i grupp Svanar-Gäss

Knölsvan | Mindre sångsvan | Sångsvan | Tundrasädgås | Spetsbergsgås | Bläsgås | Grågås | Ljusbukig prutgås | Prutgås | Svartbukig prutgås | Vitkindad gås | Kanadagås | Kanadagås x Grågås | Rödhalsad gås | Stripgås | Nilgås | Rostand | Gravand