Grågam (Black Vulture)

Grågam är även kallad munkgam. Sällsynt och fåtalig i främst skogsklätt och kuperat eller bergigt landskap i södra Europa. Grågam är en av de största rovfåglarna med ett vingspann på 2,4-2,9 m. Intrycket av väldighet förstärks av att den oftast ger ett helsvart intryck. Äldre fåglar är ljusare och uppvisar ibland ljusare band utmed de undre vingtäckarna och de övre är ofta chokladbruna. En grågam har mer jämnbreda vingar än gåsgamen och de lyfts aldrig ovan horisontalplanet men kupas ofta i glidflykt från knogen och utåt. Vidare är stjärten aningen längre än gåsgamens och svagt kilformad. De ljusa, vitaktigt grågula fötterna lyser dock på relativt långt avstånd.

Grågam (Aegypius monachus) Black Vulture, Pantà de Gorg Blau, Mallorca
Pantà de Gorg Blau, Mallorca 18/07/2017

Grågam (Aegypius monachus) Black Vulture, väster om Pollenca, Mallorca, Spanien

Grågam (Aegypius monachus) Black Vulture, väster om Pollenca, Mallorca, Spanien

Grågam (Aegypius monachus) Black Vulture, väster om Pollenca, Mallorca, Spanien
Väster om Pollenca, Mallorca, Spanien 15/07/2017
Grågam (Aegypius monachus) Black Vulture, Lluc Monastery, Mallorca
Lluc Monastery, Mallorca, Spanien 21/05/2015

Grågam (Aegypius monachus) Black Vulture, väster om Pollenca, Mallorca

Grågam (Aegypius monachus) Black Vulture, väster om Pollenca, Mallorca

Grågam (Aegypius monachus) Black Vulture, väster om Pollenca, Mallorca
Väster om Pollenca, Mallorca 06/07/2014
Grågam (Aegypius monachus) Black Vulture, Pantà de Gorg Blau, Mallorca
Pantà de Gorg Blau, Mallorca, Spanien 06/07/2014

Fågelarter i grupp Rovfåglar

Grågam | Gåsgam | Lammgam | Smutsgam | Dvärgörn | Havsörn | Kejsarörn | Kungsörn | Mindre skrikörn | Ormörn | Stäppörn | Större skrikörn | Blå kärrhök | Brun glada | Brun kärrhök | Fiskgjuse | Röd glada | Stäpphök | Svartvingad glada | Ängshök | Bivråk | Fjällvråk | Ormvråk | Duvhök | Sparvhök | Aftonfalk | Eleonorafalk | Jaktfalk | Lärkfalk | Pilgrimsfalk | Stenfalk | Tornfalk