Eleonorafalk (Eleonora’s Falcon)

Eleonorafalk häckar kolonivis på öar och klippbranter ut mot havet i Medelhavet. Den häckar först i augusti-september och livnär sig på flyttande fåglar under hösten när födotillgången är som störst. En eleonorafalk seglar ofta lojt utefter kusten eller kretsar, ofta flera tillsammans, kring någon bergstopp. Den ser ut som en stor lärkfalk och ger i fält vanligen ett mörkt intryck med kontrasterande ljus strupe och kinder med svart mustachteckning. En eleonorafalk är lekfull och akrobatisk i luften samt är mycket slank och gracil vilket också skiljer den från slag-, pilgrims- och lärkfalk. Fågelns svenska och vetenskapliga namn hedrar Eleonora av Arborea (1350-1404), som var en hjälte i Sardiniens självständighet från Aragonien och som utfärdade en lag som skyddade duvhök och falkar vid deras bo.

Eleonorafalk (Falco eleonorae) Eleonora's falcon, Cap Formentor, Mallorca

Eleonorafalk (Falco eleonorae) Eleonora's falcon, Cap Formentor, Mallorca

Eleonorafalk (Falco eleonorae) Eleonora's falcon, Cap Formentor, Mallorca
Cap Formentor, Mallorca 17/07/2017

Eleonorafalk (Falco eleonorae) Eleonora's falcon, S'Albufera Natural Park, Mallorca

Eleonorafalk (Falco eleonorae) Eleonora's falcon, S'Albufera Natural Park, Mallorca

Eleonorafalk (Falco eleonorae) Eleonora's falcon, S'Albufera Natural Park, Mallorca

Eleonorafalk (Falco eleonorae) Eleonora's falcon, S'Albufera Natural Park, Mallorca
S’Albufera Natural Park, Mallorca 19/05/2015

Eleonorafalk (Falco eleonorae) Eleonora's falcon, Cap Formentor, Mallorca

Eleonorafalk (Falco eleonorae) Eleonora's falcon, Cap Formentor, Mallorca

Eleonorafalk (Falco eleonorae) Eleonora's falcon, Cap Formentor, Mallorca
Cap Formentor, Mallorca 08/07/2014

Fågelarter i grupp Rovfåglar

Grågam | Gåsgam | Lammgam | Smutsgam | Dvärgörn | Havsörn | Kejsarörn | Kungsörn | Mindre skrikörn | Ormörn | Stäppörn | Större skrikörn | Blå kärrhök | Brun glada | Brun kärrhök | Fiskgjuse | Röd glada | Stäpphök | Svartvingad glada | Ängshök | Bivråk | Fjällvråk | Ormvråk | Duvhök | Sparvhök | Aftonfalk | Eleonorafalk | Jaktfalk | Lärkfalk | Pilgrimsfalk | Stenfalk | Tornfalk