Sädesärla (White Wagtail)

Sädesärla heter Motacilla alba på latin vilket betyder ungefär ”Den vita som vippar med stjärten”. 18 cm. Den enda svarta, gråa och vita fågeln i sin storlek. Har en lång stjärt som den ofta brukar vippa med. Sädesärla är mycket allmän i så gott som hela landet och är också en av våra punktligaste flyttfåglar på våren då den ankommer i månadsskiftet mars/april lite beroende på var man bor i landet.

Sädesärla (White Wagtail) vid Tjolöholms Fågeltorn i Kungsbacka, Halland

Sädesärla (White Wagtail) vid Tjolöholms Fågeltorn i Kungsbacka, Halland
Tjolöholms Fågeltorn i Kungsbacka, Halland 20/07/2021
Sädesärla (White Wagtail), Norra Strandängen, Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 13/04/2017
Sädesärla (White Wagtail), Norra Strandängen, Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 13/07/2016
Sädesärla (White Wagtail), Gräsgårds hamn, Öland
Gräsgårds hamn, Öland 21/07/2015

Sädesärla (White Wagtail), Norra Strandängen, Stora Amundö, Göteborg

Sädesärla (White Wagtail), Norra Strandängen, Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 14/04/2013
Sädesärla (White Wagtail), Norra Strandängen, Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 10/08/2012

Fågelarter i grupp Lärkor-Järnsparvar

Berglärka | Korttålärka | Lagerlärka | Sånglärka | Tofslärka | Trädlärka | Backsvala | Hussvala | Ladusvala | Rostgumpsvala | Stensvala |Citronärla | Engelsk sädesärla | Forsärla | Fältpiplärka | Gulärla | Hedpiplärka | Masksädesärla | Mongolpiplärka | Skärpiplärka | Större piplärka | Svarthuvad gulärla | Sädesärla | Trädpiplärka | Ängspiplärka | Östlig gulärla | Gärdsmyg | Sidensvans | Strömstare | Järnsparv | Sibirisk järnsparv | Svartstrupig järnsparv