Purpurhöna (Purple swamphen)

Purpurhöna är ett fågelsläkte inom familjen rallar. Purpurhönan är en art som förekommer lokalt och sällsynt i kärr och strandvegetation i sydvästra Europa/Spanien. Tillbakadragen men visar sig främst kvällar och mornar i vasskanten. Beter sig likt en rörhöna. Knixar upp med stjärten och exponerar den vita gumpen vid oro. Näbb mindre lysande och med mörka fält. Lever av växtdelar, till stor del av märgen ut säv och kaveldun som den frilägger med ett ”fingerfärdigt” fot- och näbbarbete.

Purpurhöna (Purple swamphen), S'Albufera Natural Park, Mallorca

Purpurhöna (Purple swamphen), S'Albufera Natural Park, Mallorca

Purpurhöna (Purple swamphen), S'Albufera Natural Park, Mallorca
S’Albufera Natural Park, Mallorca, 18/07/2017
Purpurhöna (Purple swamphen), S'Albufera Natural Park, Mallorca
S’Albufera Natural Park, Mallorca, 20/05/2015

Purpurhöna (Purple swamphen), S'Albufera Natural Park, Mallorca

Purpurhöna (Purple swamphen), S'Albufera Natural Park, Mallorca

Purpurhöna (Purple swamphen), S'Albufera Natural Park, Mallorca
S’Albufera Natural Park, Mallorca, 06/07/2014
Oerhört skygg fågel som gärna förflyttade sig springandes. Bilderna är tagna i direkt motljus.

Fågelarter i gruppen Höns-Trappar

Tjäder | Fjällripa | Fasan | Rapphöna | Kamsothöna | Purpurhöna | Rörhöna | Sothöna | Vattenrall | Prärietrana | Trana | Småtrapp