Vigg (Tufted Duck)

Vigg heter Aythya fuligula på latin. Det betyder sotig. Vigg är har en liten kort knubbig kropp, 43 cm, med smal hals och förhållandevis stort huvud med och hanen har en hängande svart nacktofs. Den känns lätt igen på avstånd genom den starka kontrasten mellan den svarta översidan och de vita sidorna. Honan har en kort tofs och är huvudsakligen brun med ett mer eller mindre stort vitt band vid näbbroten.

Vigg (Tufted Duck), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 22/04/2017
Vigg (Tufted Duck), Säveåns mynning, Göteborg
Säveåns mynning, Göteborg 08/02/2015

Vigg (Tufted Duck), Säveåns mynning, Göteborg

Vigg (Tufted Duck), Säveåns mynning, Göteborg
Säveåns mynning, Göteborg 22/11/2014
Vigg (Tufted Duck), Säveåns mynning, Göteborg
Säveåns mynning, Göteborg 03/02/2013

Vigg (Tufted Duck), Säveåns mynning, Göteborg
Vigg (Tufted Duck), Säveåns mynning, Göteborg

Vigg (Tufted Duck), Säveåns mynning, Göteborg
Säveåns mynning, Göteborg 13/02/2011
Vigg (Tufted Duck), Fågeltornet, Hornborgasjön
Fågeltornet, Hornborgasjön 23/05/2009

Vigg (Tufted Duck), Fågeltornet, Hornborgasjön
Vigg (Tufted Duck), Fågeltornet, Hornborgasjön
Vigg (Tufted Duck), Fågeltornet, Hornborgasjön
Vigg (Tufted Duck), Fågeltornet, Hornborgasjön

Vigg (Tufted Duck), Fågeltornet, Hornborgasjön
Fågeltornet, Hornborgasjön 16/05/2007

Fågelarter i grupp Änder

Bläsand | Snatterand | Kricka | Amerikansk kricka | Gräsand | Marmorand | Stjärtand | Blåvingad årta | Årta | Skedand | Svartand | Brudand | Mandarinand | Rödhuvad dykand | Bergand | Brunand | Ringand | Vigg | Ejder | Praktejder | Alförrädare| Alfågel | Sjöorre | Svärta | Knipa | Buffelhuvud | Kamskrake | Salskrake | Småskrake | Storskrake