Vadare (Shorebirds)

Strandskator (Oystercatchers)

Pipare och vipor (Plovers, Lapwing etc.)

Beckasiner och morkulla (Snipes etc.)

Spovar (Curlews)

Storsnäppor (Sandpipers)

Småvadare (Sandpipers)

Simsnäppor (Phalaropes)

Skärfläcka, tjockfot och styltlöpare (Stilts and Avocets)