Tofsmes (Crested Tit)

Tofsmes heter Parus cristatus på latin. Det betyder mes försedd med tofs. Tofsmesen är 10,5–12 cm lång och är den enda av våra mesar som har tofs. Den är gråbrun med ljusare mage och har en tydligt markerad vit krage runt halsen som avgränsas nedtill av ett svart band som framtill bildar en triangelformad haklapp. Den har dessutom en tofs på hjässan som gör den lätt att känna igen.

Tofsmes (Crested Tit), Mossbodarna, Borlängeområdet, Dalarna
Mossbodarna, Borlängeområdet, Dalarna 04/01/2014

Tofsmes (Crested Tit), Mossbodarna, Borlängeområdet, Dalarna
Tofsmes (Crested Tit), Mossbodarna, Borlängeområdet, Dalarna
Tofsmes (Crested Tit), Mossbodarna, Borlängeområdet, Dalarna

Tofsmes (Crested Tit), Mossbodarna, Borlängeområdet, Dalarna
Mossbodarna, Borlängeområdet, Dalarna 02/12/2013
Tofsmes (Crested Tit), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 14/04/2008

Fågelarter i grupp Flugsnappare-Törnskator

Grå flugsnappare | Halsbandsflugsnappare | Mindre flugsnappare | Bläsand | Blåmes | Entita | Pungmes | Skäggmes | Stjärtmes | Svartmes | Talgoxe | Talltita | Tofsmes | Klippnötväcka | Nötväcka | Trädgårdsträdkrypare | Trädkrypare | Isabellatörnskata | Masktörnskata | Rödhuvad törnskata | Svartpannad törnskata | Törnskata | Varfågel | Ökenvarfågel