Årta (Garganey)

Årta är en relativt liten and med en längd på 37 till 41 centimeter och ett vingspann på 59 till 67 centimeter. En adult hane av årta har ett huvud och hals som är rödbrunt med fin vit vattring och med ett bländade vitt ögonbrynsstreck. Bröstet är vattrat i mörkt beige med en rödaktig ton. Kroppssidorna, buken och de övre vingtäckarna är ljust blågrå. Dess läte är ett karaktäristiskt torrt knirrande som brukar jämföras med lätet av att man drar fingret mot en kam.

Årta (Garganey) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, Halland
Hjälms våtmark, utanför Kungsbacka, Halland 03/04/2022

Årta (Garganey), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg

Årta (Garganey), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg
Hästhagen, Stora Amundö utanför Göteborg 02/06/2013
Årta (Garganey), Ölands Södra Udde, Öland
Gömslet Fågel Blå, Ölands Södra Udde, Öland 21/05/2011

Årta (Garganey), Fågeltornet, Hornborgasjön

Årta (Garganey), Fågeltornet, Hornborgasjön
Fågeltornet, Hornborgasjön 16/05/2007

Fågelarter i grupp Änder

Bläsand | Snatterand | Kricka | Amerikansk kricka | Gräsand | Marmorand | Stjärtand | Blåvingad årta | Årta | Skedand | Svartand | Brudand | Mandarinand | Rödhuvad dykand | Bergand | Brunand | Ringand | Vigg | Ejder | Praktejder | Alförrädare| Alfågel | Sjöorre | Svärta | Knipa | Buffelhuvud | Kamskrake | Salskrake | Småskrake | Storskrake