Stormfågel (Northern Fulmar)

Stormfågel påminner ytligt om en liten och kompakt trut. I jämförelse ser de tjurnackade och kort- och tjocknäbbade ut. Den är askgrå på ovansidan, vit på undersidan och med gul näbb. Kroppslängden är 44–50 centimeter och vingspannet 101–117 centimeter och den glider oftast på stela, raka vingar över vattenytan vid blåst. Stormfågel kallades förr för havshäst, hafhäst eller havhest vilket fortfarande är det norska namnet på fågeln.

Stormfågel (Northern Fulmar), Björnhuvudet, Öckerö

Stormfågel (Northern Fulmar), Björnhuvudet, Öckerö
Björnhuvudet, Öckerö, 27/12/2011
Stormfågel (Northern Fulmar), Stora Amundön, Göteborg
Stora Amundön, söder Göteborg, 07/01/2007

Fågelarter i grupp Lommar-Storkar

Smålom | Storlom | Vitnäbbad islom | Svartnäbbad islom| Skäggdopping | Smådopping | Gråhakedopping | Svarthakedopping | Svarthalsad dopping | Stormfågel | Mindre lira | Klykstjärtad stromsvala | Havssula | Dvärgskarv | Storskrav | Toppskarv | Dvärgrördrom | Rördrom | Kohäger | Rallhäger | Natthäger | Silkeshäger | Ägretthäger | Gråhäger | Purpurhäger | Västlig revhäger | Svart stork | Vit stork | Bronsibis | Skedstork | Flamingo