Stormfågel (Northern Fulmar)

Stormfågel (Northern Fulmar), Björnhuvudet, Öckerö

Stormfågel (Northern Fulmar), Björnhuvudet, Öckerö
Björnhuvudet, Öckerö, 27/12/2011
Stormfågel (Northern Fulmar), Stora Amundön, Göteborg
Stora Amundön, söder Göteborg, 07/01/2007

Fågelarter i grupp Lommar-Storkar

Smålom | Storlom | Vitnäbbad islom | Skäggdopping | Smådopping | Gråhakedopping | Svarthakedopping | Svarthalsad dopping | Stormfågel | Mindre lira | Klykstjärtad stromsvala | Havssula | Dvärgskarv | Storskrav | Toppskarv | Dvärgrördrom | Rördrom | Kohäger | Rallhäger | Natthäger | Silkeshäger | Ägretthäger | Gråhäger | Purpurhäger | Västlig revhäger | Svart stork | Vit stork | Bronsibis | Skedstork | Flamingo