Alkekung (Little auk)

Alkekung, Stora Amundön, söder om Göteborg
Alkekung, Stora Amundön, söder om Göteborg

Alkekung, Stora Amundön, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 04/11/2012

Alkekung, Glommens sten, Halland

Alkekung, Glommens sten, Halland
Glommens sten, Halland, 19/10/2008
Alkeikung (Little Auk), Vinga, väster Göteborg,
Vinga, väster Göteborg, 26/11/2006

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Kaspisk trut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Silltrut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Silvertärna| Skräntärna | Skäggtärna | Småtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule