Alkekung (Little auk)

Alkekungen är tydligt mindre än andra alkor. Alkekung är knappt större än en stare. Kroppen är ganska satt, i flykten tydligt spolformad, och huvudet proportionellt sett stort med kort och knubbig näbb. Vingspann ca 35 cm. Svart ovansida och vit undersida.
Ögon och näbb är i alla dräkter svarta, dock har de flesta individer en liten men tydlig vit ögonfläck.
Alkekungen flyger något ostadigt, med mycket snabba vingslag och som alla alkor tätt över havsytan. Ligger ofta mycket lågt på vattnet med släpande vingar mellan dykningarna.
Alkekungen häckar i Norra ishavet, främst från Grönland och österut till nordvästra arktiska Ryssland.

Alkekung, Stora Amundön, söder om Göteborg
Alkekung, Stora Amundön, söder om Göteborg

Alkekung, Stora Amundön, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 04/11/2012

Alkekung, Glommens sten, Halland

Alkekung, Glommens sten, Halland
Glommens sten, Halland, 19/10/2008
Alkeikung (Little Auk), Vinga, väster Göteborg,
Vinga, väster Göteborg, 26/11/2006

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Kaspisk trut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Silltrut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Silvertärna| Skräntärna | Skäggtärna | Småtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule