Entita (Marsh Tit)

Entita heter Parus palustris på latin. Det betyder, mesen som lever i kärren.
Mycket svårt att på utseendet skilja talltitan från entitan. En gråbrun fågel med svart glänsande hjässa och svart liten haklapp. Smutsgråa kinder och ljus undersida. Ryggen är grå med en brunaktig ton. Vingarna helt enfärgade utan vingband.

Entita (Marsh Tit), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 19/03/2011
Entita (Marsh Tit), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 01/01/2011
Entita (Marsh Tit), Gelleråsen, norr om Karlskoga
Gelleråsen, norr om Karlskoga, 06/05/2007

Fågelarter i grupp Flugsnappare-Törnskator

Grå flugsnappare | Halsbandsflugsnappare | Mindre flugsnappare | Bläsand | Blåmes | Entita | Pungmes | Skäggmes | Stjärtmes | Svartmes | Talgoxe | Talltita | Tofsmes | Klippnötväcka | Nötväcka | Trädgårdsträdkrypare | Trädkrypare | Isabellatörnskata | Masktörnskata | Rödhuvad törnskata | Svartpannad törnskata | Törnskata | Varfågel | Ökenvarfågel