Medelhavstrut (Yellow-legged Gull)

Medelhavstrut ingår i gråtrutskomplexet och klassificerades tidigare som underart till gråtruten. Vuxna medelhavstrutar liknar gråtruten men har klargula ben. Ryggen är grå, något gråare än hos gråtruten men ljusare än hos silltruten.
Medelhavstruten har fyra åldersklasser som de andra stora trutarna. Detta innebär att den anlägger adult dräkt efter drygt tre år efter det att de har kläckts, det vill säga på deras fjärde levnadsår.

Medelhavstrut (Yellow-legged Gull), Port de Alcudia, Mallorca
Port de Alcudia, Mallorca 07/07/2014
Medelhavstrut (Yellow-legged Gull), Lesbos, Grekland
Lesbos, Grekland 15/06/2008

Medelhavstrut (Yellow-legged Gull), Cavallino, Italien

Medelhavstrut (Yellow-legged Gull), Cavallino, Italien
Cavallino, Italien 04/07/2006

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Kaspisk trut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Silltrut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Silvertärna| Skräntärna | Skäggtärna | Småtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule