Gråtrut (Herring Gull)

Gråtrut heter Larus argentatus på latin. Det beyder silvergrå mås. En gråtrut är 55–67 cm lång, har ett vingspann på 140–155 cm. Gråtruten liknar fiskmåsen men är större och kraftigare, har bredare vingar, ljusare ögon och en kraftigare gul näbb med en röd fläck på undernäbben. Grå mantel och gråa vingovansidor, svarta vingspetsar med vita inslag samt skära ben. Ungfåglarna är brunspräckliga med mörk näbb och mörka ögon, och det tar fyra år innan den har anlagt sin adulta fjäderdräkt. Gråtruten har flera klagande eller skrockande läten.

Gråtrut (European herring gull) vid Stora Amundö
Stora Amundö 13/04/2019
Gråtrut (Herring Gull), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 27/07/2014
Gråtrut (Herring Gull), Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland, 06/02/2011
Gråtrut (Herring Gull), Bua Hamn, Halland
Bua Hamn, Halland, 05/02/2011
Gråtrut (Herring Gull), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 30/09/2008
Gråtrut (Herring Gull), Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland, 11/02/2008
Gråtrut (Herring Gull), Gullbergsvass, Göteborg
Gullbergsvass, Göteborg 07/01/2007
Gråtrut (Herring Gull), Klippan, Göteborg
Klippan, Göteborg 24/12/2005

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Kaspisk trut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Silltrut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Silvertärna| Skräntärna | Skäggtärna | Småtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule