Bredstjärtad labb (Pomarine Skua)

Bredstjärtad labb har ett vingspann på mellan 110 och 125 cm. Trots sin storlek i luften ter den sig ganska liten på land.
Den adulta fågeln i ljus morf har en svart hätta på huvudet som sträcker sig ner under näbben. Den har gula fjädrar på sidorna av halsen och runt nacken. Halsen är annars vit och korsas av ett mörkt bröstband. Övre kroppsdelarna är svartbruna och bröstet och undersidan är vita.
Den adulta fågeln i svart morf är helmörk så när som på den dubbla ljusa handbasfläcken på över och undersidan av vingen som syns i alla faser och åldrar. Vingarna är annars svartbruna och likaså stjärten. De förlängda stjärtpennorna är inte tillspetsade utan ser ut som en klubba som hänger efter fågeln.

Bredstjärtad labb (Pomarine Skua), Glommens sten, Halland

Bredstjärtad labb (Pomarine Skua), Glommens sten, Halland
Glommens sten, Halland, 27/11/2011
Bredstjärtad labb (Pomarine Skua), Glommens sten, Halland
Glommens sten, Halland, 04/10/2009

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Kaspisk trut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Silltrut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Silvertärna| Skräntärna | Skäggtärna | Småtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule