Tobisgrissla (Black Guillemot)

Tobisgrissla heter Cepphus grylle på latin. Artnamnet ”grylle” har kommer från fågelns gotländska namn, grylla, vilket härleds av ett fornnordiskt ord som betyder gryt, och då syftar på fågelns vana att häcka i håligheter under stenar och liknande. Den häckar på steniga stränder, klippor och öar i norra Atlanten och i Europa söderut till Irland.
Tobisgrisslan är c:a 35 cm och har ett vingspann på c:a 55 cm. Under sommaren är den helt svart uto en stor vit vingfläck, och de röda benen. Näbben är mörk och smal. När fågeln flyger ser man vita vingkanter. På vintern skiftar färger på huvudet och undersidan till vitt medans vingarna behåller sina färger.

Tobisgrissla (Black Guillemot), Glommens Hamn, Halland
Tobisgrissla (Black Guillemot), Glommens Hamn, Halland

Tobisgrissla (Black Guillemot), Glommens Hamn, Halland
Glommens Hamn, Halland, 01/05/2016

Tobisgrissla (Black Guillemot), Glommens Hamn, Halland

Tobisgrissla (Black Guillemot), Glommens Hamn, Halland
Glommens Hamn, Halland, 18/08/2007

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Kaspisk trut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Silltrut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Silvertärna| Skräntärna | Skäggtärna | Småtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule