Rödnäbbad trut (Audouin’s gull)

Rödnäbbad trut (Audouin's gull), Puerto de Pollencia, Mallorca

Rödnäbbad trut (Audouin's gull), Puerto de Pollencia, Mallorca
Puerto de Pollencia, Mallorca 18/05/2015

Rödnäbbad trut (Audouin's gull), Port de Alcudia, Mallorca
Rödnäbbad trut (Audouin's gull), Port de Alcudia, Mallorca
Rödnäbbad trut (Audouin's gull), Port de Alcudia, Mallorca

Rödnäbbad trut (Audouin's gull), Port de Alcudia, Mallorca
Port de Alcudia, Mallorca 07/07/2014

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule |