Rödnäbbad trut (Audouin’s gull)

Rödnäbbad trut är en elegant medelstor trut med en hos adulta fåglar arttypisk mörkröd näbb med blek spets. Ovansidan är ljust grå. I flykten syns en svag kontrast mot vit kant på armpennorna och en stark kontrast mot svart på handpennorna. Benen är mörkgrå eller gröna och iris är mörk. Rödnäbbad trut är en endemisk häckfågel för Medelhavet där den förekommer lokalt från områden kring Gibraltar sund i väster till Cypern i öster.

Rödnäbbad trut (Audouin's gull), Puerto de Pollencia, Mallorca

Rödnäbbad trut (Audouin's gull), Puerto de Pollencia, Mallorca
Puerto de Pollencia, Mallorca 18/05/2015

Rödnäbbad trut (Audouin's gull), Port de Alcudia, Mallorca
Rödnäbbad trut (Audouin's gull), Port de Alcudia, Mallorca
Rödnäbbad trut (Audouin's gull), Port de Alcudia, Mallorca

Rödnäbbad trut (Audouin's gull), Port de Alcudia, Mallorca
Port de Alcudia, Mallorca 07/07/2014

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Kaspisk trut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Silltrut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Silvertärna| Skräntärna | Skäggtärna | Småtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule