Svarthuvad gulärla (Yellow Wagtail)

Svarthuvad gulärla (Yellow Wagtail), Ölands Södra Udde, Öland

Svarthuvad gulärla (Yellow Wagtail), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 27/05/2013
Svarthuvad gulärla (Yellow Wagtail), Kalloni Pool, Lesbos, Grekland
Kalloni Pool, Lesbos, Grekland, 09/06/2008

Fågelarter i grupp Lärkor-Järnsparvar

Berglärka | Korttålärka | Lagerlärka | Sånglärka | Tofslärka | Trädlärka | Backsvala | Hussvala | Ladusvala | Rostgumpsvala | Stensvala |Citronärla | Forsärla | Fältpiplärka | Gulärla | Hedpiplärka | Mongolpiplärka | Skärpiplärka | Större piplärka | Svarthuvad gulärla | Sädesärla | Ängspiplärka | Trädpiplärka | Gärdsmyg | Sidensvans | Strömstare | Järnsparv | Sibirisk järnsparv | Svartstrupig järnsparv