Lagerlärka (Thekla lark)

Lagerlärkan är mycket lik den vida spridda tofslärkan med sin spetsiga tofs, men också i övrigt i både teckning och beteende. Den är något mindre samt har en kortare och mörkare näbb. Vidare är strecken på både rygg och bröst mer distinkta. Dräkten är också överlag gråare men övre stjärttäckare är tydligare roströda än hos tofslärkan.
Lagerlärkans läte är också lik tofslärkans, men är något mjukare. Hanen utför sin sång från en busktopp i låg sångflykt eller ibland i hög cirklande sångflykt.

Lagerlärka (Thekla lark), S'Albufera Natural Park, Mallorca
S’Albufera Natural Park, Mallorca 19/05/2015

Fågelarter i grupp Lärkor-Järnsparvar

Berglärka | Korttålärka | Lagerlärka | Sånglärka | Tofslärka | Trädlärka | Backsvala | Hussvala | Ladusvala | Rostgumpsvala | Stensvala |Citronärla | Engelsk sädesärla | Forsärla | Fältpiplärka | Gulärla | Hedpiplärka | Masksädesärla | Mongolpiplärka | Skärpiplärka | Större piplärka | Svarthuvad gulärla | Sädesärla | Trädpiplärka | Ängspiplärka | Östlig gulärla | Gärdsmyg | Sidensvans | Strömstare | Järnsparv | Sibirisk järnsparv | Svartstrupig järnsparv