Tofslärka (Crested Lark)

Tofslärkan är något större och kraftigare än sånglärkan. Den har en lång, spretig och upprättstående tofs på huvudet. I övrigt har den rödaktig vingundersida, är gråare än sånglärkan och saknar dess vita ving- och stjärtkanter. Ovansidan är mestadels mörkvattrad och undersidan vitaktig. Dess sång är melodisk och varierad med sorgsna visslingar, ibland med härmningar av andra fågelarter.

Tofslärka (Crested Lark), Kalloni Pool, Lesbos, Grekland
Kalloni Pool, Lesbos, Grekland, 09/06/2008
Tofslärka (Crested Lark), Falkenbergs hamn, Halland
Falkenbergs hamn, Halland 09/05/2007

Fågelarter i grupp Lärkor-Järnsparvar

Berglärka | Korttålärka | Lagerlärka | Sånglärka | Tofslärka | Trädlärka | Backsvala | Hussvala | Ladusvala | Rostgumpsvala | Stensvala |Citronärla | Engelsk sädesärla | Forsärla | Fältpiplärka | Gulärla | Hedpiplärka | Masksädesärla | Mongolpiplärka | Skärpiplärka | Större piplärka | Svarthuvad gulärla | Sädesärla | Trädpiplärka | Ängspiplärka | Östlig gulärla | Gärdsmyg | Sidensvans | Strömstare | Järnsparv | Sibirisk järnsparv | Svartstrupig järnsparv