Fältpiplärka (Tawny Pipit)

Fältpiplärka (Tawny Pipit), Ölands Södra Udde, Öland

Fältpiplärka (Tawny Pipit), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 25/05/2016

Fältpiplärka (Tawny Pipit), Morups Tånge, Falkenberg
Fältpiplärka (Tawny Pipit), Morups Tånge, Falkenberg

Fältpiplärka (Tawny Pipit), Morups Tånge, Falkenberg
Morups Tånge, Falkenberg 07/08/2015

Fältpiplärka (Tawny Pipit), Morups Tånge, Falkenberg

Fältpiplärka (Tawny Pipit), Morups Tånge, Falkenberg
Morups Tånge, Falkenberg 06/08/2015

Fältpiplärka (Tawny Pipit), Cuber Reservoir, Mallorca
Fältpiplärka (Tawny Pipit), Cuber Reservoir, Mallorca
Fältpiplärka (Tawny Pipit), Cuber Reservoir, Mallorca

Fältpiplärka (Tawny Pipit), Cuber Reservoir, Mallorca
Cuber Reservoir, Mallorca 21/05/2015

Fågelarter i grupp Lärkor-Järnsparvar

Berglärka | Korttålärka | Lagerlärka | Sånglärka | Tofslärka | Trädlärka | Backsvala | Hussvala | Ladusvala | Rostgumpsvala | Stensvala |Citronärla | Engelsk sädesärla | Forsärla | Fältpiplärka | Gulärla | Hedpiplärka | Masksädesärla | Mongolpiplärka | Skärpiplärka | Större piplärka | Svarthuvad gulärla | Sädesärla | Trädpiplärka | Ängspiplärka | Östlig gulärla | Gärdsmyg | Sidensvans | Strömstare | Järnsparv | Sibirisk järnsparv | Svartstrupig järnsparv