Fältpiplärka (Tawny Pipit)

Fältpiplärkan urskiljs främst från de andra piplärkorna genom den gråbruna, nästan ofläckade fjäderdräkten. Den är stor och slank och är 15,5-18 cm. Den kännetecknas av en förhållandevis långs stjärt, långa ljusarosa ben och relativt kort bakklo. Den adulta fågelns översida är ljus, nästan enfärgat sandfärgad. Undersidan är ljus och streckad så när som på några tunna streck på sidan av brösten. Det gräddfärgade ögonbryntsstrecket och det svarta tygelstrecket är iögonfallande. Flykten är rak och direkt. På marken hoppar den mest styltigt.

Fältpiplärka (Tawny Pipit), Ölands Södra Udde, Öland

Fältpiplärka (Tawny Pipit), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 25/05/2016

Fältpiplärka (Tawny Pipit), Morups Tånge, Falkenberg
Fältpiplärka (Tawny Pipit), Morups Tånge, Falkenberg

Fältpiplärka (Tawny Pipit), Morups Tånge, Falkenberg
Morups Tånge, Falkenberg 07/08/2015

Fältpiplärka (Tawny Pipit), Morups Tånge, Falkenberg

Fältpiplärka (Tawny Pipit), Morups Tånge, Falkenberg
Morups Tånge, Falkenberg 06/08/2015

Fältpiplärka (Tawny Pipit), Cuber Reservoir, Mallorca
Fältpiplärka (Tawny Pipit), Cuber Reservoir, Mallorca
Fältpiplärka (Tawny Pipit), Cuber Reservoir, Mallorca

Fältpiplärka (Tawny Pipit), Cuber Reservoir, Mallorca
Cuber Reservoir, Mallorca 21/05/2015

Fågelarter i grupp Lärkor-Järnsparvar

Berglärka | Korttålärka | Lagerlärka | Sånglärka | Tofslärka | Trädlärka | Backsvala | Hussvala | Ladusvala | Rostgumpsvala | Stensvala |Citronärla | Engelsk sädesärla | Forsärla | Fältpiplärka | Gulärla | Hedpiplärka | Masksädesärla | Mongolpiplärka | Skärpiplärka | Större piplärka | Svarthuvad gulärla | Sädesärla | Trädpiplärka | Ängspiplärka | Östlig gulärla | Gärdsmyg | Sidensvans | Strömstare | Järnsparv | Sibirisk järnsparv | Svartstrupig järnsparv