Flamingo (Flamingo)

Flamingo, Petra, Lesbos, Grekland
Stranden vid Petra, Lesbos, Grekland, 15/06/2008

Flamingo, Kalloni Saltpan, Lesbos, Grekland
Flamingo, Kalloni Saltpan, Lesbos, Grekland

Flamingo, Kalloni Saltpan, Lesbos, Grekland
Kalloni Saltpans, Lesbos, Grekland, 11/06/2008

Fågelarter i grupp Lommar-Storkar

Smålom | Storlom | Vitnäbbad islom | Skäggdopping | Smådopping | Gråhakedopping | Svarthakedopping | Svarthalsad dopping | Stormfågel | Mindre lira | Klykstjärtad stromsvala | Havssula | Dvärgskarv | Storskrav | Toppskarv | Dvärgrördrom | Rördrom | Kohäger | Rallhäger | Natthäger | Silkeshäger | Ägretthäger | Gråhäger | Purpurhäger | Västlig revhäger | Svart stork | Vit stork | Bronsibis | Skedstork | Flamingo