Flamingo (Flamingo)

Flamingo lever i grunt salt eller bräckt vatten i södra Europa. Den har långa ben och en mycket lång hals. Näbben är kraftig och vinklad nedåt i en vinkel som nästan är 90°. Fjäderdräkt är till stora delar rosa eller rödaktiga hos de adulta fåglarna och gråaktig hos de juvenila.

Flamingo, Petra, Lesbos, Grekland
Stranden vid Petra, Lesbos, Grekland, 15/06/2008

Flamingo, Kalloni Saltpan, Lesbos, Grekland
Flamingo, Kalloni Saltpan, Lesbos, Grekland

Flamingo, Kalloni Saltpan, Lesbos, Grekland
Kalloni Saltpans, Lesbos, Grekland, 11/06/2008

Fågelarter i grupp Lommar-Storkar

Smålom | Storlom | Vitnäbbad islom | Svartnäbbad islom| Skäggdopping | Smådopping | Gråhakedopping | Svarthakedopping | Svarthalsad dopping | Stormfågel | Mindre lira | Klykstjärtad stromsvala | Havssula | Dvärgskarv | Storskrav | Toppskarv | Dvärgrördrom | Rördrom | Kohäger | Rallhäger | Natthäger | Silkeshäger | Ägretthäger | Gråhäger | Purpurhäger | Västlig revhäger | Svart stork | Vit stork | Bronsibis | Skedstork | Flamingo