Dvärgrördrom (Little Bittern)

Dvärgrördrom tillhör familjen hägrar. Den är mycket liten med sin längd 33-38 cm och ett vingspann på 50-58 cm.
Undersidan är brungul. Hanen har svart rygg och krona samt svart vingar med stora vita vingfläckar.
Honanas rygg är brunare och vingflävken är mer brungul. Flykten hos dvärgrördrommen är typisk med dess snabba flaxiga vingslag.

Dvärgrördrom (Little Bittern), Cavallino, Italien
Ponte Cavallino, Italien, 13/07/2008
Dvärgrördrom (Little Bittern), Cavallino, Italien
Ponte Cavallino, Italien, 10/07/2008

Dvärgrördrom (Little Bittern), Cavallino, Italien

Dvärgrördrom (Little Bittern), Cavallino, Italien
Ponte Cavallino, Italien, 06/07/2008

Dvärgrördrom (Little Bittern), Cavallino, Italien

Dvärgrördrom (Little Bittern), Cavallino, Italien
Cavallino, Italien, 02/07/2007

Fågelarter i grupp Lommar-Storkar

Smålom | Storlom | Vitnäbbad islom | Svartnäbbad islom| Skäggdopping | Smådopping | Gråhakedopping | Svarthakedopping | Svarthalsad dopping | Stormfågel | Mindre lira | Klykstjärtad stromsvala | Havssula | Dvärgskarv | Storskrav | Toppskarv | Dvärgrördrom | Rördrom | Kohäger | Rallhäger | Natthäger | Silkeshäger | Ägretthäger | Gråhäger | Purpurhäger | Västlig revhäger | Svart stork | Vit stork | Bronsibis | Skedstork | Flamingo