Turturduva (European Turtle Dove)

Turturduva heter Streptopelia turtur på latin. Släktnamnet ”Streptopelia” är uppbyggt av det grekiska ordet ”streptos”, vilket betyder vriden och syftar på den för släktet karakteristiska böjda halsfläcken, samt det likaså grekiska ”pelia”, duva. Artnamnet ”turtur” syftar på lätet.
Det är en liten duva, c:a 28 cm. Turturduvan har en rödbrun svartfläckig ovansida. På halsen finns några svarta och ljusa sneda streck. Undersidan är ljus och stjärten är svart med vitt tydligt band i spetsen.
Turturduvan häckar inte i Sverige, men observeras främst i de sydöstra delarna av landet.

Turturduva (European Turtle Dove), Järnvägsstation, Varberg, Halland
Turturduva (European Turtle Dove), Järnvägsstation, Varberg, Halland
Turturduva (European Turtle Dove), Järnvägsstation, Varberg, Halland

Turturduva (European Turtle Dove), Järnvägsstation, Varberg, Halland
Järnvägsstation, Varberg, Halland 30/10/2011

Turturduva (European Turtle Dove), Slätten, Falkenberg, Halland

Turturduva (European Turtle Dove), Slätten, Falkenberg, Halland
Slätten, Falkenberg, Halland 02/04/2010
Turturduva (European Turtle Dove), Petra, Lesbos, Grekland
Petra, Lesbos, Grekland, 14/06/2008

Fågelarter i grupp Duvor-Hackspettar

Ringduva | Turturduva | Turkduva | Skogsduva |Större turturduva | Spetsstjärtad duva | Gök | Berguv | Hornuggla | Hökuggla | Jorduggla | Kattuggla | Lappuggla | Minervauggla | Sparvuggla | Slaguggla | Tornuggla | Nattskärra | Alpseglare | Tornseglare | Blek tornseglare | Biätare Blåkråka | Härfågel | Kungsfiskare | Gråspett | Gröngöling | Mindre hackspett | Spillkråka | Större hackspett | Tretåig hackspett | Göktyta