Tretåig hackspett (Three-toed Woodpecker)

Tretåig hackspett (Three-toed Woodpecker), Klippans naturreservat, Hindås, Västergötland
Klippans naturreservat, Hindås, Västergötland 03/03/2008
En mörk dag inne i skogen; ISO 1600, bländare 5,6, tid 1/60-del

Fågelarter i grupp Duvor-Hackspettar

Ringduva | Turturduva | Turkduva | Skogsduva |Större turturduva | Spetsstjärtad duva | Gök | Berguv | Hornuggla | Hökuggla | Jorduggla | Lappuggla | Minervauggla | Sparvuggla | Slaguggla | Tornuggla | Nattskärra | Alpseglare | Tornseglare | Blek tornseglare | Biätare Blåkråka | Härfågel | Kungsfiskare | Gråspett | Gröngöling | Mindre hackspett | Spillkråka | Större hackspett | Tretåig hackspett | Göktyta