Minervauggla (Little Owl)

Minervauggla (Little Owl), Lesbos, Grekland
Norr om Petra, Lesbos, Grekland, 13/06/2008
Minervauggla (Little Owl), Cavallino, Italien
Cavallino, Italien, 07/07/2007
Satt en bra bit bort, men vad gör man inte för ett nytt fotoX!

Fågelarter i grupp Duvor-Hackspettar

Ringduva | Turturduva | Turkduva | Större turturduva | Spetsstjärtad duva | Gök | Berguv | Hornuggla | Hökuggla | Jorduggla | Lappuggla | Minervauggla | Sparvuggla | Slaguggla | Nattskärra | Alpseglare | Tornseglare | Blek tornseglare | Biätare Blåkråka | Härfågel | Kungsfiskare | Gråspett | Gröngöling | Mindre hackspett | Spillkråka | Större hackspett | Tretåig hackspett | Göktyta