Minervauggla (Little Owl)

Minervaugglan är ungefär stor som en pärluggla. På ovansidan är minervaugglan gråbrun till brun med ljusa fläckar. Strupe och bröst är ljusa med brunaktiga fläckar. Vaxhuden är starkt svälld och tårna är endast sparsamt befjädrade. Minervaugglans sång är en mjuk och rätt mörk vissling som stiger något på slutet och upprepas var 5:e till 10:e sekund.

Minervauggla (Little Owl), Lesbos, Grekland
Norr om Petra, Lesbos, Grekland, 13/06/2008
Minervauggla (Little Owl), Cavallino, Italien
Cavallino, Italien, 07/07/2007
Satt en bra bit bort, men vad gör man inte för ett nytt fotoX!

Fågelarter i grupp Duvor-Hackspettar

Ringduva | Turturduva | Turkduva | Skogsduva |Större turturduva | Spetsstjärtad duva | Gök | Berguv | Hornuggla | Hökuggla | Jorduggla | Lappuggla | Minervauggla | Sparvuggla | Slaguggla | Tornuggla | Nattskärra | Alpseglare | Tornseglare | Blek tornseglare | Biätare Blåkråka | Härfågel | Kungsfiskare | Gråspett | Gröngöling | Mindre hackspett | Spillkråka | Större hackspett | Tretåig hackspett | Göktyta