Fjällvråk (Rough-legged Buzzard)

Fjällvråk (Rough-legged Buzzard) vid Släp, Halland

Fjällvråk (Rough-legged Buzzard) vid Släp, Halland
Släp, Halland, 11/03/2017
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard) vid Seby, Öland
Seby, Öland, 30/09/2016
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard) vid Eketorp, Öland
Eketorp, Öland, 02/10/2015
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard) vid Grötvik, Halmstad
Grötvik, Halmstad, 04/10/2014
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard) vid Kolabacken, Falsterbo
Kolabacken, Falsterbo, 04/10/2014
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard) vid Gelleråsen, Karlskoga
Gelleråsen, norr om Karlskoga, 15/03/2014
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard) vid Norrmanneboslätten, norr om Kungälv
Norrmanneboslätten, norr om Kungälv, 17/11/2013
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard) vid Kolabacken, Falsterbo
Kolabacken, Falsterbo, 14/10/2010
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard) vid Gelleråsen, Karlskoga
Gelleråsen, norr om Karlskoga, 15/04/2006