Kråkfåglar-Fältsparvar (Crows-Sparrows)

Kråkfåglar (Crows)

Starar (Starlings)

Sommargylling (Orioles)

Korsnäbbar (Crossbills)

Sparvfinkar (Sparrows)

Finkar (Finches)

Fältsparvar (Buntings)