Sångare-Trastar (Warblers-Thrushes)

Näktergalar, blå- och rödhake (Nightingales, Robins etc)

Rödstjärtar mm (Redstarts etc)

Stenskvättor o buskskvättor (Wheatears and Chats)

Trastar (Thrushes)

Sångare (Warblers)