Svärta (Velvet Scoter)

Svärta heter Melanitta fusca på latin. – ”Melanitta” kan närmast översättas med svart and och ”fusca” betyder mörk. Svärtan är en relativt stor andfågel som mäter 48–56 centimeter med ett vingspann på ca 80-100 cm. Den adulta hanen av svärta är helt svart med en vit fläck under ögat, medan honans fjäderdräkt är brun med en vit fläck mellan ögonen och näbben. De ljusa armpennorna skapar en vit vingspegel på vingovansidan hos bägge könen.

Svärta (Velvet Scoter), Glommens Hamn, Halland

Svärta (Velvet Scoter), Glommens Hamn, Halland
Glommens Hamn, Halland, 11/04/2015

Svärta (Velvet Scoter), Glommens Hamn, Halland

Svärta (Velvet Scoter), Glommens Hamn, Halland
Glommens Hamn, Halland, 15/04/2012

Fågelarter i grupp Änder

Bläsand | Snatterand | Kricka | Amerikansk kricka | Gräsand | Marmorand | Stjärtand | Blåvingad årta | Årta | Skedand | Svartand | Brudand | Mandarinand | Rödhuvad dykand | Bergand | Brunand | Ringand | Vigg | Ejder | Praktejder | Alförrädare| Alfågel | Sjöorre | Svärta | Knipa | Buffelhuvud | Kamskrake | Salskrake | Småskrake | Storskrake