Brunand (Pochard)

Brunand är en dykand. Hannen är jämnt ljusgrå med brunt huvud, svart bröst och svart vid stjärtroten. En adult hane har en röd iris och mörkgrå till svart näbb med ett tydligt gråblått band innanför näbbspetsen.
Den adulta honan har genomgående mörkbrun och grå fjäderdräkt. Huvud är brunt och ofta med en ljusare fläck innanför näbbroten och ett ljust streck som sträcker sig från ögonvrån och bak ovanför kinden.

Brunand (Pochard) vid Munkagårdsfloen i Halland
Munkagårdsfloen, Halland 27/03/2022
Brunand (Pochard), Gullbergsvass, Göteborg
Gullbergsvass, Göteborg 03/02/2013

Brunand (Pochard), Gullbergsvass, Göteborg

Brunand (Pochard), Gullbergsvass, Göteborg
Gullbergsvass, Göteborg 20/02/2011

Brunand (Pochard), Fågeltornet Hornborgasjön

Brunand (Pochard), Fågeltornet, Hornborgasjön
Fågeltornet, Hornborgasjön 16/05/2007

Fågelarter i grupp Änder

Bläsand | Snatterand | Kricka | Amerikansk kricka | Gräsand | Marmorand | Stjärtand | Blåvingad årta | Årta | Skedand | Svartand | Brudand | Mandarinand | Rödhuvad dykand | Bergand | Brunand | Ringand | Vigg | Ejder | Praktejder | Alförrädare| Alfågel | Sjöorre | Svärta | Knipa | Buffelhuvud | Kamskrake | Salskrake | Småskrake | Storskrake