Marmorand (Marbled Duck)

Marmorand är en rätt liten och slank and med långa vingar, lång stjärt och smal, mörk näbb med antydan till nacktofs varför huvudet ter sig rätt stort. Ögontrakten är mör och dräkten sandbrund, fläckad i smutsvitt. Marmorand beter sig som en simand men är tydligen närmast släkt med dykänderna. Den har en karakteristisk låg flykt. Marmorand förekommer sällsynt och lokal från Medelhavsområdet till allvra västligaste Kina i vegetationsrika sjöar.

Marmorand (Marbled Duck), S'Albufera Natural Park, Mallorca
Marmorand (Marbled Duck), S'Albufera Natural Park, Mallorca
Marmorand (Marbled Duck), S'Albufera Natural Park, Mallorca

Marmorand (Marbled Duck), S'Albufera Natural Park, Mallorca
S’Albufera Natural Park, Mallorca, 19/05/2015

Fågelarter i grupp Änder

Bläsand | Snatterand | Kricka | Amerikansk kricka | Gräsand | Marmorand | Stjärtand | Blåvingad årta | Årta | Skedand | Svartand | Brudand | Mandarinand | Rödhuvad dykand | Bergand | Brunand | Ringand | Vigg | Ejder | Praktejder | Alförrädare| Alfågel | Sjöorre | Svärta | Knipa | Buffelhuvud | Kamskrake | Salskrake | Småskrake | Storskrake