Lavskrika (Siberian Jay)

Lavskrika heter Perisorenus infaustus på latin. Det betyder ungefär, den hamstrande som för olycka med sig.
Lavskrika är en kråkfågel som förekommer i lavklädd barrskog från Norge till östra Sibirien, och är en utpräglad stannfågel inom sitt utbredningsområde.

Lavskrikan är en liten kråkfågel. Den känns igen på sin gråbruna yviga fjäderdräkt, och på sin klart roströda färg på vingteckningarna, stjärten, och övergumpen.

Lavskrikan är känd för att vara mycket orädd, och söker sig ofta till människor i skogen för födosök. Klänger ofta runt i grenar som en mes hängandes upp och ner.

Lavskrika (Siberian Jay), Vålådalens naturreservat, Jämtland

Lavskrika (Siberian Jay), Vålådalens naturreservat, Jämtland
Vålådalens naturreservat, Jämtland, 29/06/2011

Fågelarter i grupp Kråkfåglar-Fältsparvar

Kaja | Alpkaja | Korp | Lavskrika | Nötskrika | Råka | Nötkråka | Skata | Svartkråka | Kråka | Rosenstare | Stare | Sommargylling | Bändelkorsnäbb | Mindre korsnäbb | Större korsnäbb | Gråspoarv | Pilfink | Bergfink | Bofink | Domherre | Gråsiska | Grönfink | Grönsiska | Gulhämpling | Hämpling | Rosenfink | Steglits | Stenknäck | Tallbit | Vinterhämpling | Dvärgsparv | Gulsparv | Häcksparv | Kornsparv | Lappsparv | Snösparv | Rostsparv | Svarthuvad sparv | Sävsparv | Ortolansparv